Z500 Norge

Nesbruveien 75, 1394 Nesbru, Norge

40062006

08.00 -16.00 Ukedager - Helg stengt

http://z500.no/

Tradisjonelle konstruksjoner

Det er lange tradisjoner for å bygge trehus i Norge, men det fins alternativer som påstås å være vel så gode. Satser man på murhus, skal dette gi fordeler som uten tvil kan bety mye for en huseier. Generelt er det veldig mye å velge mellom i tre. Det er flere som leverer trehus, og det er en forholdsvis billig og effektiv måte å bygge på. I tillegg er det en veldig etablert og innarbeidet byggeskikk i tre her i Norge. Tre er veldig fleksibelt, det er for eksempel enkelt å endre planløsning ved å fjerne en vegg, eller bytte overflaten. Tre gir også et godt inneklima, og har god akustikk. For tre er et naturmateriale det er enkelt å “kommunisere” med. Faktisk har det vært laget undersøkelser som viser at tunge psykiske klienter får det psykisk bedre når de omgir seg med trematerialer. Det finnes også mange andre tresorter enn de helt vanlige som er furu og gran. For eksempel kan man både utvendig og innvendig bruke både bjørk, eik, ask og or. Det skulle gjerne ha vært bedre at slike tresorter ble brukt mer, og også gjerne at man kombinerte materialene mer, for eksempel tre og mur og tre og sten osv. Trekonstruksjoner er lettere, og de er enklere å frakte.

Prefabrikkerte trekonstruksjoner eller ferdighus

Når du har valgt et av våre prosjekter – huset etter å ha tatt hensyn til eventuelle endringer og preferanse for kunden er å være forberedt på en av fabrikkene som samarbeider med oss. Vegger er underlagt en prefabrikasjon og er forberedt fra best mulige sertifiserte materialer (KVH, BSH, STEICO, Rockwool etc.) på svenske Randek maskiner. På denne måten fremstilles vegg er kjennetegnet ved den beste kvalitet og termisk motstand. Hensiktsmessig klargjort vegg oppfyller alle europeiske parametere av energieffektivitet og strukturell integritet. Oftest garanterer entreprenør 30 års garanti på vegger laget av seg selv. Monteringen av huset er relativt kort, og hvis det ikke er andre hindringer – kunden kan bebo Z500 huset i bare 3 måneder.

Passivhus

Passivhus (tysk: Passivhaus): er hus med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn dagens standard. Konseptet er utviklet i Tyskland, der det også er utarbeidet kriterier for sertifisering av passivhus og passivhusutbyggere. Passivhus har et energibehov som er ca. 25% av normen for tradisjonelle boliger. Energibehovet reduseres gjennom passive tiltak som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet, gode vinduer, utnytting av solenergi og varmegjenvinning.

Innføring av krav vedrørende passivhus i Norge diskuteres både politisk og i byggenæringen. Det er uenighet om hvorvidt passivhusmodellen er en god måte å redusere energibruk i bygninger på. Tilhengere av passivhus ønsker å gjøre dette konseptet til lovpålagt standard. Under en konferanse i Oslo i juni 2011 ble ulike synspunkter og erfaringer presentert.

Det er ikke innført en egen sertifiseringsordning for passivhus i Norge, men i 2011 kom en norsk standard for passivhus boliger; NS 3700 – kriterier for passivhus og lavenergihus – boligbygninger.

Tilbud

Gratis tilbud og befaring

Bedriftsinformasjon

Daglig leder

Ferdighus

987510587

Nesbruveien 75, 1394 Nesbru

Legg til omtale

 

Lignende bedrifter